Menu Close

Naziv projekta

Brinem o zdravlju, brinem o sebi

Slike i videa projekta

Cilj projekta

Cilj ovog projekta je promovirati zdravu prehranu, živjeti zdravim životom i poticati tjelesnu aktivnost. Projekt ima za cilj povećati znanje i svijest o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti u RH.

Opis projekta

Projekt promovira aktivnosti zdravog načina života kroz zdravu prehranu, te preventivno djeluje na dobivanje brojnih bolesti povezanih upravo s nedostatkom tjelesne aktivnosti i neadekvatne prehrane, poput dijabetesa. Kroz projekt će se provesti dva programa:

1. „Jedi zdravo da bi živio zdravo“ kojim se želi osvijestiti koliko je važna zdrava prehrana za metabolizam i tijelo

Adekvatna hidracija

Pravilna prehrana u prevenciji bolesti

2. „Tjelesnim aktivnostima za zdravo tijelo“ kojim se želi potaknuti na tjelesnu aktivnost.

Body weight vježbe + rekviziti

Korektivna gimnastika

Trening s vlastitom težinom

Vježbom čuvamo naše zdravlje!

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta

490.210,35 HRK

Vrijeme trajanje projekta

01.06.2022. - 01.12.2023.

Iznos koji financira EU

416.678,80 HRK

Očekivani rezultati projekta

Kroz projekt promovira aktivnost zdravog načina života kroz zdravu prehranu za zdrav način života, ali se nastoji i preventivno djelovati na mogućnost oboljevanja od dijabetesa i brojnih bolesti povezanih upravo s nedostatkom tjelesne aktivnosti i neadekvatne prehrane.
Očekivani rezultati projekta bi trebali dovesti do poboljšanja zdravstveni status građana Hrvatske slijedećim dvodnevnim programima:
„Jedi zdravo da bi živio zdravo“ želi se osvijestiti o tome koliko je važna zdrava prehrana za metabolizam i tijelo te će se iste odvijati kroz tri predavanja/radionice (prijedlog prehrane).
„Tjelesnim aktivnostima za zdravo tijelo“ želi se potaknuti na tjelesnu aktivnost. Povezana je sa psihom jer osobe koje se rekreiraju se bolje i osjećaju i zadovoljne su sobom. Na tri predavanja/radionice će se prezentirati zašto se bitno svaki dan minimalno rekreirati za početak, a kasnije koliko je bitno uključiti i značajniju tjelesnu aktivnost.
Da bi cijeli projekt zaokružili povezati ćemo s dijabetesom, iako postoje brojne bolesti direktno povezane s prehranom i neaktivnosti osoba. To je bolest koju kad dobiješ moraš regulirati prehranom i aktivnošću. Želimo osvijestiti ljude što im se može dogoditi kada već dobiju dijabetes, a kako isti mogu spriječiti. Na prvoj radionici će se pričati o prevenciji bolesti, a na zadnjoj radionici prikazati će se zaključak projekta, čime je rezultiralo, svi edukativni materijali te se izložiti smjernice za daljnju postprojektnu multiplikaciju rezultata.

U vezi projekta slobodno nas kontaktirajte

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr

Skip to content