Menu Close

Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu poziva PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI-FAZA 2.

01.06.2022. Udruga za promicanje znanosti luka za sreću je potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu poziva PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI-FAZA 2. Projekt „ Brinem o zdravlju, brinem o sebi“ ima za cilj  promovirati zdravu prehranu, živjeti zdravim životom i poticati tjelesnu aktivnost. Povlači se paralela s bolesti dijabetesom jer zdravim načinom života se izbjegava dijabetes, ali i brojne druge bolesti. Projekt će se provesti kroz šest radionica, te će se izraditi i objaviti podatci na web stranici i na društvenim mrežama „Brinem o sebi“.

20221105_142647

Image 1 of 7

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruga za promicanje znanosti Luka za sreću.

Skip to content